YAĞ ANALİZİ

 

  • Yağ ve filtrenin kontrolü ile parçaların aşınması hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  • Yağ içindeki partiküllerin miktarı ve tane büyüklüğü aşınma hakkında geniş bilgi verir.
  • Yağın köpüklenmesi, su karışmış olması, renginin koyu olması da makinenin çalışma koşulları hakkında bilgi verir.

Yağ analizi ile bakımcı 

  • Yağın özelliğini yitirip yitirmediğini anlar
  • Makinenin zarar görmesini engeller
  • Yağın kullanım ömründen en üst derecede yararlanmayı sağlar

Özellikle;

  • Hidrolik sistemler
  • Büyük dişli ve rulmanlar
  • Türbinler
  • Hava / Gaz kompresörleri

Online yağ ölçüm cihazı NAS ve ISO normuna göre yağ içindeki partikül durumunu vermektedir ve printer ile yerinde rapor alınarak müşteriye sunulmaktadır.

DOKÜMANLAR