KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARI

Temel olarak Hizalama,  Vibrasyon , Sıcaklık ve  Yağ Analizi olmak üzere 4 ölçüm parametreleriyle yapılan analizler sonucu hizmet kapsamı belirlenmektedir.

Hizmet Süreçleri ;

 •  Makine ve ekipmanın normal koşullarda çalışıp çalışmadığının periyodik ölçüm ve kontroller ile izlenmesi
 •  Elde edilen ölçüm ve kontrol sonuçlarının değerlendirilerek bir arıza olasılığı olup olmadığının belirlenmesi
 •  Böyle bir olasılık varsa gerekli bakım-onarım faaliyetinin uygun bir zamanda yapılmak üzere planlanarak gerçekleştirilmesidir.

Yararları ;

 •  Makine veya donanım duruşları çok düşük düzeyde tutulur
 •  Yedek parçaların yönetimi basiteşir
 •  Duruşların süresi azalır, üretimin sürekliliğini sağlamak kolaylaşır
 •  Bakım ve onarım süresi azalır
 •  Bakım maliyetleri azalır
 •  Makinelerin verimli kullanım yüzdesi artar.

Kestirimci Bakım Uygulanacak Parametreler;

 • Titreşim ( Vibrasyon )
 • Basınç
 • Sıcaklık
 • Güç
 • Yağ Kalitesi
 • Açısal Hız
 • Gürültü
 • Akım
 • Sızdırma