BAKIM ONARIM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ

Günümüz iş dünyasında üretim süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için Bakım ve Onarım çalışmalarının planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki süreçleri uzman mühendislik ekibimiz ve teknolojik altyapımız ile gerçekleştirmekteyiz.

 • Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
 • Planlı Bakım Uygulamalarının Analizi
 • Makine Duruşlarının Analizi
 • Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
 • Bakım Aralıklarının Analizi
 • Yedek Parça Tedarik Sisteminin Analizi
 • Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
 • Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
 • Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 • Bakım – Onarım Haberleşme Sistemi

Tüm bu analizler yapılarak bakım – onarım işlemleri daha efektif hale getirilir.

Temel Kavramlar 

Arıza 

Engel olunamamış bir nedenle sistemin durması, üretim hızını veya kalitesinin düşmesidir.

Bakım 

Tesis ve donanımın üretim performansını istenen bir düzeyde tutabilmek, eski durumuna getirebilmek için gerçekleştirilen işlerin tümüdür.

Onarım 

Bir tesis veya donanımın durmasına veya üretim kalitesinin kabul edilebilir sınır dışına çıkmasına neden olan arıza nedenlerinin belirlenmesi ve giderilme yollarının bulunmasıdır. Arıza oluştuktan sonra yapılan çalışmalardır.

Planlı Bakım   

Tesis ve donanımın belirli bir programa göre arıza oluşma koşulu aranmaksızın yapılan muayene, yağlama, ayarlama, yenileme, revizyon yolları ile kullanılabilirlik süresinin arttırılması çalışmalarıdır. Amaç acil bakımları en aza indirmektir.

Üç tiptir;

 • Periyodik (Koruyucu-sistematik) Bakım
 • Kestirimci ( Gereğinde – Koşullara Bağlı )
 • Revizyon (Genel Bakım) Tüm 


Planlı Bakım Uygulamaları

 • Yağlama
 • Temizleme
 • Gözle kontrol
 • Aygıtla kontrol
 • Parça değiştirme

Bunlar her makinanın ayrı bakım yönergeleri ile belirlenir.

Kestirimci Bakım Uygulamaları Titreşim (Vibrasyon) Ölçümü ve Analizi Sıcaklık Ölçüm Analizi ve Kızılötesi Termografi Gürültü Ölçüm ve Analizi Yağ Analizi